Krickas Hojsida

Harley Davidson & Indian - The best way to take a ride

Skriv ut sidanStart > Blandat > Gruppkörning
Start > Blandat > Gruppkörning

Bra tips hur kolonnkörning ska gå till

 

Avstånd

Håll avstånd ! Kör aldrig för nära framförvarande ekipage. Tänk på att du måste kunna stanna om någonting oförutsett inträffar framför dig. En bra tumregel – på många vägsträckor finns vita reflexförsedda stolpar – kör ALDRIG närmare framförvarande MC än avståndet mellan dessa stolpar.

En annan minnesregel är den s k ”3-sekundersregeln” som innebär att du skall hålla minst 3 sekunders avstånd till framförvarande ekipage.

Risken med för korta avstånd, behöver kanske inte ytterligare påtalas men avståndet får ej heller bli för långt. Låter du avståndet bli för långt kommer hela karavanen att bli orimligt utdragen och det blir omöjligt för den som kör framför dig att göra nödvändiga bedömningar.

Tänk på att det är svårt att i backspegeln se den som ligger alltför nära. Placera din MC så att du, ur backspegelperspektiv, ej hamnar i framförvarandes "döda vinkel".

 

Tempo

Vid motorcykelåkning blir hastigheten – av säkerhetsskäl - mer ojämn än vid bilkörning. Vid t ex skymd sikt (vägkorsningar, utfarter, villatomter, häckar vid gatukorsningar etc) kan hastigheten bli extremt låg. Å andra sidan är det viktigt att anpassa sig till rådande trafikrytm.

 

Vid start/stopp

Efter ett stopp eller inbromsning, är det viktigt att alla snabbt följer ledar MC-n:s fartökning upp till marschfart. Detta för att undvika onödig gummibandseffekt. Även detta är en säkerhetsfråga eftersom den sista MC-n, för att hinna i kapp, kan tvingas köra alltför fort. I princip har alla motorcyklar resurser att hänga med även i kraftiga accelerationer.

 

Om det går för fort

Om någon tycker att det går för fort skall denne emellertid inte förledas att köra fortare än vad som känns behagligt. Ledarmotorcykeln får i så fall anpassa tempot.


Zic-zac

På sträckor där vägbredden så tillåter, åker vi i s k zic-zac formation. Positionen skall vara tydlig så att den som åker till höger verkligen ligger på den högra delen av ”sitt” körfält och den som ligger till vänster ligger nära mittlinjen. Du byter spår när MC:n framför gör det. Bakgrunden till zic-zac formationen är bl a följande: Zic-zac formationen signalerar till den som planerar omkörning av mc-karavanen att vara extra uppmärksam. Dessutom uppfattar mötande trafik, på långt håll, att det är en eller flera bilar man möter (och ej någon moped), vilket kanske förhindrar att du får möte med en eller annan "vansinnesomkörning".


Smal, kurvig väg

Där vägen är smal eller krokig är det givetvis ej aktuellt med zic-zac formation. Planera körningen så att du inte kommer ikapp MC:n framför när du kommer in i en kurva. Han/hon kanske vill köra saktare än du. Kör aldrig in i hans/hennes "revir" utan håll behörigt avstånd.


Backspegel

Håll uppsikt bakåt i backspegeln. Kommer MC:n bakom dig på efterkälken så sakta in så att du hela tiden har kontakt med honom. Du ansvarar för att bakomvarande uppfattar vilken väg vi väljer i en korsning. Försvinner han ur sikte av någon orsak så sakta av eller stanna på lämplig plats för att invänta hans ankomst. Stannar MC:n framför dig stannar självklart hela efterföljande gruppen.


Tätort

I tätorter är det viktigt att sluta leden och köra relativt tätt samman med full uppsikt. Behöver man t ex stanna för rött ljus kan det vara lämpligt att försöka "samlas" om det finns plats för att göra det. Kommer inte hela gruppen över vid rödljus så saktar förtruppen in eller stannar helt vid sidan av gatan för att avvakta ögonkontakt med bakomvarande.


Position i ledet

Vi kör aldrig om varandra inom gruppen. Den position du har vid start behåller du till nästa stopp. Undantaget är om man behöver kommunicera med någon, t ex för att tanka eller annan orsak som ej kan vänta. Säkerhetsansvaret ligger hela tiden hos den som bryter formationen.


Omkörning

Vid omkörning av andra fordon är det viktigt att kontrollera så att MC:n bakom "hänger på". Obs: om den gör det, är det viktigt att du inte slår av på farten för tidigt eller går in för snävt, efter omkörningen – du måste tänka på att ge plats för alla motorcyklar bakom dig att så att de kan komma in framför det fordon ni kört om.


När vi svänger

När vi ska svänga av på en annan väg är det viktigt att ge tecken i god tid samt att kontrollera att MC:n bakom uppfattar att vi svänger. Stanna om nödvändigt på höger sida vid korsningen tills du ser att han/hon uppfattat att du svängt och kör sedan ifatt gruppen. Du är ansvarig för att MC:n bakom dig uppfattar vilket vägval du gör i en korsning.


Ansvar för bakomvarande

Tänk på att du ALLTID har huvudansvar för att den MC som kör närmast bakom dig ”hänger med”. Självklart vid normal körning men särskilt vid vägskäl, i samband med stopptecken eller vid eventuella omkörningar.

Om du tar ansvar för bakomvarande MC på ett korrekt sätt sprider sig informationen om eventuella händelser eller fördröjningar i ledet snabbt till den som kör i täten för MC-gruppen.


Till sist

Vid stopptecken kan det vara lämpligt att samla ihop gruppen.

Kör om möjligt upp vid sidan av ledaren – fyll sedan upp på samma sätt bakom så att gruppen blir utspridd på så liten yta som möjligt.

Tänk också på att slå av blinkers efter att vi svängt. Få saker irriterar lika mycket som en blinkers man glömt slå av.

 

LIVE TO RIDE

                                                                                           

 

 


                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

WDS CMS admin »